מספר התכניות בגפ״ן: 23993/24881

אורלי אביר לב

פתרונות ארגוניים למנהלים/ות ואנשי/ות חינוך

יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומרצה. מומחית לבניית צוותים חינוכיים מגוייסים ויוזמים השואפים למצוינות בית ספרית ומאמינים בדרכו החינוכית של בית הספר.

מספר התכניות בגפ״ן: 23993/24881

אורלי אביר לב

פתרונות ארגוניים למנהלים/ות ואנשי/ות חינוך

יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומרצה. מומחית לבניית צוותים חינוכיים מגוייסים ויוזמים השואפים למצוינות בית ספרית ומאמינים בדרכו החינוכית של בית הספר.

מספר התכניות בגפ״ן: 23993/24881

הורים וצוות מגוייס

שיתוף פעולה ודיאלוג מתמיד בין הצוות החינוכי להורים חשובים לקידום הילד ולהצלחתו
Z

אקלים חברתי חיובי

באקלים חיובי הן התלמידים והן צוות ההוראה וכן כל צד במערכת תורם את כישוריו ויכולתיו לסייע לזולתו

מצוינות בית ספרית

מצוינות בנחישות, בהתמדה ובתוצאה. דרך מחויבות מקצועית של כל השותפים בתהליך החינוך

אורלי אביר לב

בואו נבנה ביחדאת הדור הבא של התלמידים

– עזיבה מוגברת של אנשי חינוך ?
– הפערים הלימודיים גדלים?
– התמודדות מול תלמידים מאתגרים?

אלו רק חלק מן האתגרים!!

אתם לא לבד!! ליצירת מחוברות של הצוות לארגון ולפיתוח צוות הרואה את אתגרי המערכת ושואף להיות סיפור הצלחה ומוקד משיכה לקהלים שונים.

ליצירת מודל עבודה המאפשר סביבת עבודה נוחה המעודדת ליזום ולפרוץ את הגבולות ולהעשיר את סל הכלים והידע, לשיפור הישגים וצמצום פערים. לשיפור האקלים הבית ספרי ולאיתור נתיבים שיקלו על מערכת החינוכית להכיל את הפרט והפרט יהיה מסוגל להתקיים ולפרוח בתוכה. זה אפשרי!!

ניתן להתגבר על אתגרים וליצור ארגון מצליח מתוך אמונה במעשה החינוכי ובשיתופי פעולה בין מומחים.

שיטת מ.ת.ג מורכבת משלושה משתנים שיוצרים שלם: ממוצע חברתי, תקווה, גבולות ומתובנה אחת משמעותית שאי אפשר להפריד ביניהם. כל תכנית חינוכית לתלמיד, כיתה או שכבה צריכה להיות מורכבת משלושת משתנים אלו ומהחיבורים ביניהם על מנת להוביל את התלמיד להצלחה. בשיטת מ.ת.ג יצרנו גם את המפה הייחודית אשר תסייע ליצור ולאתר את האפשרויות הקיימות ליצירת ממשקים בין התחומים. שיטת מ.ת.ג מעניקה כלים:

  • להתמודדות יעילה מול תלמידים מאתגרים.
  • להעלאת תחושת המסוגלות ומוטיבציה פנימית.
  • ליצירת גבולות אוהבים שישמרו על ילדים ובני נוער.
  • לפיתוח מודעות ושיפור הממוצע החברתי של התלמידים.
  • לגיוס גורמים מעורבים למען שיפור מצבו הכללי של התלמיד והמערכת.

“שיטה זה לא פטנט, זה פשוט לשנות דרך פעולה עם אותם כלים”

מפתחת שיטת מ.ת.ג להעלאת תחושת המסוגלות אצל תלמידים

גבולות

רעיון הכבוד לפרטיות המאפיין את תקופתנו, והיעדר ההכרה בהשפעתה המכרעת של ההשגחה, מביאים הורים רבים לוותר עליה מלכתחילה.

“מוכנותם של הורים ומורים להרחיב את השגחתם היא הבסיס להפגנת נוכחות סמכותית ולהעברת מסר של חוסר לגיטימציה לפעולות אסורות.”(חיים עומר)

תקווה

בשנים האחרונות חשיבות המושג “תקווה” הולך ומתבהר וצובר תאוצה במערכת החינוך.

הצורך לקדם אווירה מעודדת תקווה שבה רווחת “שפה” של חיזוק ועידוד היא קריטית להמשך השקעת מאמצים בתקופות הצלחה ובתקופות של חוסר הצלחה.

ערנות לביטויי קושי וייאוש היא חלק בלתי נפרד מחיזוק תחושת התקווה אצל כל תלמיד ועידוד להמשך השקעת מאמצים גם בעת כישלון.

“רגשות תקווה ונכונות למאמץ, 2004, מרגלית, מ., זיו, א., זימן, ת”

ממוצע חברתי

החברים, הסביבה, הבית…האם הכל נראה לכם דומה? זה אינו צירוף מקרים. ג’מס רוהן טוען: “אנחנו הממוצע של חמשת האנשים הקרובים אלינו“.

האם אנחנו רוצים להיות הממוצע של חמשת האנשים בסביבתנו הקרובה? אם כן – יופי! אם לא – מה אתם הולכים לעשות בנידון?

ממוצע חברתי קיים! הוא קיים גם במסדרונות בתי הספר, השייכות לחבורות מה הן אומרות? מה הן מנבאות? האם לא הגיע הזמן לדבר על זה?

מפתחת שיטת מ.ת.ג להעלאת תחושת המסוגלות אצל תלמידים

שיטת מ.ת.ג מורכבת משלושה משתנים שיוצרים שלם: ממוצע חברתי, תקווה, גבולות ומתובנה אחת משמעותית שאי אפשר להפריד ביניהם. כל תכנית חינוכית לתלמיד, כיתה או שכבה צריכה להיות מורכבת משלושת משתנים אלו ומהחיבורים ביניהם על מנת להוביל את התלמיד להצלחה. בשיטת מ.ת.ג יצרנו גם את המפה הייחודית אשר תסייע ליצור ולאתר את האפשרויות הקיימות ליצירת ממשקים בין התחומים. שיטת מ.ת.ג מעניקה כלים:

  • להתמודדות יעילה מול תלמידים מאתגרים.
  • להעלאת תחושת המסוגלות ומוטיבציה פנימית אצל הילדים.
  • ליצירת גבולות מחבקים שישמרו על ילדים ובני נוער.
  • לפיתוח מודעות ושיפור הממוצע החברתי של התלמידים.
  • לגיוס גורמים מעורבים למען שיפור מצבו הכללי של התלמיד והמערכת.

ממוצע חברתי

החברים, הסביבה, הבית…האם הכל נראה לכם דומה? זה אינו צירוף מקרים. ג’מס רוהן טוען: “אנחנו הממוצע של חמשת האנשים הקרובים אלינו“.

האם אנחנו רוצים להיות הממוצע של חמשת האנשים בסביבתנו הקרובה? אם כן – יופי! אם לא – מה אתם הולכים לעשות בנידון?

ממוצע חברתי קיים! הוא קיים גם במסדרונות בתי הספר, השייכות לחבורות מה הן אומרות? מה הן מנבאות? האם לא הגיע הזמן לדבר על זה?

תקווה

בשנים האחרונות חשיבות המושג “תקווה” הולכת ומתבהרת וצוברת תאוצה במערכת החינוך.

הצורך לקדם אווירה מעודדת תקווה שבה רווחת “שפה” של חיזוק ועידוד היא קריטית להמשך השקעת מאמצים בתקופות הצלחה ובתקופות של חוסר הצלחה.

ערנות לביטויי קושי וייאוש היא חלק בלתי נפרד מחיזוק תחושת התקווה אצל כל תלמיד ועידוד להמשך השקעת מאמצים גם בעת כישלון.

רגשות תקווה ונכונות למאמץ, 2004, מרגלית, מ., זיו, א., זימן, ת”

גבולות

רעיון הכבוד לפרטיות המאפיין את תקופתנו, והיעדר ההכרה בהשפעתה המכרעת של ההשגחה, מביאים הורים רבים לוותר עליה מלכתחילה.

“מוכנותם של הורים ומורים להרחיב את השגחתם היא הבסיס להפגנת נוכחות סמכותית ולהעברת מסר של חוסר לגיטימציה לפעולות אסורות.”(חיים עומר)

רוצים להפוך לאנשי/ת החינוך והמנהלים/ותשאתם חולמים/ות להיות?

7

תוכניות ליווי ופיתוח

מנהלים ובכירים

הערכה ומדידה

לבחינת תהליכים המתקיימים במרחבי בית הספר ולקבלת מידע מדויק אודותם, להערכת תכניות חיצוניות, לסיוע בקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים.

מנהלים ובכירים

פיתוח מקצועי

להובלת פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה במגוון תחומים הנלמדים ונדרשים בבתי הספר; מיומנויות ה  SEL, הוראה דיפרנציאלית, הערכה ומדידה, מנחה קהילות מורים.

סגלי הוראה

ייחודיות בית ספרית

ייחודיות בית ספרית היא דרך חיים, תפיסת עולם, שיטת עבודה ואתגר מתמשך. פיתוח הייחודיות הוא אמצעי ולא מטרה; הוא אמצעי להשבחה ולטיוב של החינוך, מנוף לשיפור הישגים,  כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר ומעורבות עם ההורים ועם הקהילה.

מנהלים ובכירים

חזון בית ספר

חזון בית ספר – חזון הוא התמונה העתידית של הארגון כאשר הוא במיטבו או מערכת של מטרות אידיאליות ברורות שהמנהיג/ה רוצה שהארגון ישיג בעתיד (סנג’י, 1990). יש מי שהכליל בהגדרתו גם מטרות, אסטרטגיות וערכים משותפים שעל הארגון לשאוף אליהם. חזון ברור ומובן יוצר מתח ופער בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי, פער שחברי הארגון מנסים לצמצם בעבודה משותפת.

מנהלים ובכירים

יעוץ ארגוני למנהלים/ות

הדרך היעילה ליצירת מחוברות של הצוות לארגון ולפיתוח צוות הרואה את אתגרי המערכת ושואף להיות סיפור הצלחה, ליצירת מודל עבודה המאפשר סביבת עבודה נוחה המעודדת ליזום ולפרוץ את הגבולות ולהעשיר את סל הכלים והידע.

הרצאות וסדנאות

מנהלים וסגלי הוראה

סמינר הרצאה + סדנא שיטת מ.ת.ג

פעילות ייחודית שתחילתה בהרצאה “להאיר את האור בילדים” והמשכה בסדנת מ.ת.ג. השתתפות, התנסות פעילה והנאה של הצוות, מובטחת!

מנהלים וסגלי הוראה

סדנת – מ.ת.ג ממוצע חברתי, תקווה, גבולות.

ממוצע חברתי, תיקווה, גבולות – מושגים המהווים בסיס לפעילות בסדנא אשר מטרתה בירור המושגים, מציאת הקשרים ביניהם ויצירת מגוון פרקטיקות ופעילויות בנושא לעבודה מול תלמידים.

סגלי הוראה

הרצאה מ.ת.ג – "להאיר את האור בילדים"

הרצאה מרגשת ומעוררת השראה, המתארת מסע אישי של התבגרות והתפתחות. לצד הסיפור האישי שזורה גם השיטה  אשר נותנת אור, תקווה ותחושת מסוגלות לתלמידים ובני נוער ואשר פותחה מתוך חווית התנסות אישית.

קצת עלי - אורלי אביר לב

נעים מאוד ושמחה שאתם כאן!

שמי אורלי אביר-לב, בעלת ניסיון של 20 שנים בעולם החינוך, מומחית בהובלת תהליכים חינוכיים, מגוונים ופורצי דרך, בעלת ניסיון מוכח במגוון תפקידים:

מנהלת בתי הספר היסודיים בעיר לוד, מנהלת אזור הדרכה במחוז מרכז, מלווה בתי ספר במיקוד, בעלת ניסיון רב בעבודה מול גורמי חינוך, מנהלי/ת בתי ספר, חדרי מורים, פיקוח  ורשות, ניסיון רב בעבודה מול הורים.

מומחית בעבודה מול אוכלוסיות קצה על כל הרצף החל מהדרכה באגף למחוננים ועד לטיפול בתלמידים בסיכון בעלי הפרעות התנהגות קשות. בעלת ניסיון רב ועבודה מעמיקה בחברה היהודית ובחברה הערבית. בעלת שתי תעודות הוראה בהיסטוריה ובחינוך מיוחד, BAבהיסטוריה כללית וספרות עברית, MA בתכנון לימודים והערכה ומדידה, בוגרת קורס ניהול אבני ראשה.

מפתחת שיטת מ.ת.ג להעלאת תחושת המסוגלות אצל תלמידים ומלווה מנהלים ואנשי חינוך לפתרונות ניהוליים, ארגוניים ואסטרטגיים.

קצת עלי - אורלי אביר לב

נעים מאוד ושמחה שאתם כאן!

שמי אורלי אביר-לב, בעלת ניסיון של 20 שנים בעולם החינוך, מומחית בהובלת תהליכים חינוכיים, מגוונים ופורצי דרך, בעלת ניסיון מוכח במגוון תפקידים:

מנהלת בתי הספר היסודיים בעיר לוד, מנהלת אזור הדרכה במחוז מרכז, מלווה בתי ספר במיקוד, בעלת ניסיון רב בעבודה מול גורמי חינוך, מנהלי/ת בתי ספר, חדרי מורים, פיקוח  ורשות, ניסיון רב בעבודה מול הורים.

מומחית בעבודה מול אוכלוסיות קצה על כל הרצף החל מהדרכה באגף למחוננים ועד לטיפול בתלמידים בסיכון בעלי הפרעות התנהגות קשות. בעלת ניסיון רב ועבודה מעמיקה בחברה היהודית ובחברה הערבית. בעלת שתי תעודות הוראה בהיסטוריה ובחינוך מיוחד, BAבהיסטוריה כללית וספרות עברית, MA בתכנון לימודים והערכה ומדידה, בוגרת קורס ניהול אבני ראשה.

מפתחת שיטת מ.ת.ג להעלאת תחושת המסוגלות אצל תלמידים ומלווה מנהלים ואנשי חינוך לפתרונות ניהוליים, ארגוניים ואסטרטגיים.

עדויות

מה אומרים עלי

פגישת יעוץ אישית! ללא תשלום

בין אם אתם מנהלים/ות או מנהיגי/ות חינוך המעוניינים/ות לשמוע כיצד להיות בין הארגונים המובילים והמשפיעים או מעוניינים למצוא פתרון לבעיה בוערת או מטרידה…

אשמח להיפגש לייעוץ מקצועי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות בכדי להעניק לכם את כל הידע, הנתונים, הכלים וההמלצות שיסייעו לכם להצעיד קדימה את הארגון מתוך צמיחה אישית ומימוש החזון שלכם!